Zapraszamy do rejestracji w IX edycji Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie


Rejestracja szkół zakończona, trwa wysyłka potwierdzeń rejestracji. Dane dostępowe dla uczniów oraz instrukcje do etapu I bedą dostępne na koncie szkoły po zalogowaniu o g.10:00 w dniu 6.03.2024. Etap I odbywa się w dniu 7.03.2024 o g. 11:00 (szkoły podstawowe) i 13:00 (szkoły ponadpodstawowe).