VI Edycja Konkursu Akademia Wiedzy o Prawie


VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Akademia Wiedzy o Prawie" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2020/2021

Rejestracja uczestników rozpoczęła się 2 marca 2021 roku i potrwa do 24 marca 2021 roku.

Celem Konkursu "Akademia Wiedzy o Prawie" jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród: Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Rejestracja szkół

Szkoły przystępują do Akademii - Konkursu rejestrując się na stronie internetowej www.edukacjaprawna.kirp.pl

Rejestracja Szkół oraz zgłoszenia poszczególnych Uczestników Akademii - Konkursu rozpoczyna się 2 marca 2021 r. roku o godzinie 23:59 i kończy 24 marca 2021 r. o godzinie 24:00.

Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu umieszczonego na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 formularza zgłoszeniowego zawierającego następujące dane: 1) nazwa szkoły, 2) imię i nazwisko Dyrektora Szkoły, 3) kod pocztowy i miejscowość, 4) adres e-mail kontaktowy Szkoły, 5) wskazanie OIRP, na której obszarze znajduje się Szkoła, 6) imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu.